Psykologtjänst Stockholm

Specifikt anpassade insatser - individ, grupp och organisation

Välkommen till Psykologtjänst Stockholm. Hit kan du komma för personlig så väl som professionell utveckling.

Här erbjuds psykologisk behandling i form av psykoterapi, konsultation, stöd-/samtalskontakt. Det kan handla om olika slags känslomässiga eller psykologiska problem och besvär samt allt från personlig utveckling till oro, ångest eller nedstämdhet, olika slags kriser eller sorg.

Du är välkommen för inbokat besök på mottagningen eller för samtal över web-länk. 

Till företag och organisationer kan tjänster skräddarsys och tjänster som erbjuds är konsultation, handledning och chefsstöd - så väl som psykologiskt stöd till medarbetare och psykologisk coaching. Det kan till exempel handla om att tillsammans undersöka vilka resurser du som chef eller enskild medarbetare respektive gruppen har och hur dessa resurser kan utvecklas, eller om att någon medarbetare genomgår en svår period och behöver samtalsstöd.