Psykologtjänst Stockholm

Specifikt anpassade insatser - individ, grupp och organisation

Företag och organisation

- Skräddarsydda insatser utifrån organisationens behov 


Pågående eller planerade förändringar i organisationen? Kriser och oförutsedda händelser? Stress hos individer eller i arbetsgruppen?

Stöd till medarbetare och chefer anpassat utifrån behov och önskemål. 

I mitt arbete som psykolog jobbar jag integrativt utifrån olika psykologiska teorier och behandlingsmodeller samt även mer specifikt utifrån psykodynamisk teori och praktik (PDT) när det gäller psykoterapi. Många gånger är det fördelaktigt att integrera olika slags behandlingsmetoder anpassat till den person jag möter och de besvär eller problem som det gäller. I arbete med organisationer och företag har jag en systemisk grundsyn.