Psykologtjänst Stockholm

Specifikt anpassade insatser - individ, grupp och organisation

I mitt arbete som psykolog jobbar jag integrativt utifrån olika psykologiska teorier och behandlingsmodeller samt även mer specifikt utifrån psykodynamisk teori och praktik (PDT) när det gäller psykoterapi. Många gånger är det fördelaktigt att integrera olika slags behandlingsmetoder anpassat till den person jag möter och de besvär eller problem som det gäller.

Kontakter kan handla om stressrelaterade tillstånd, depressions- och/eller ångestproblematik, låg självkänsla, negativ självbild, livs- eller identitetskris, existentiella kriser, relationssvårigheter, sorg, trauma eller neuropsykologiska svårigheter. Kanske har du en svår situation eller något personligt dilemma som du behöver sortera i. Kanske har du varit med om något svårt som du behöver bearbeta. 

Är du studerande med studentkort, arbetssökande med A-kassa, pensionär eller har andra ekonomiska förhållanden som kan göra det svårt att betala för en längre terapi så kan jag erbjuda paketpriser enligt överenskommelse kring planeringen för en kontakt. 

Besök äger rum dagtid. Kvälls- och helgtider kan i undantagsfall vara aktuellt. Då gäller ej paketpriser och ett kvälls- helgtillägg tillkommer.

Välkommen att boka in tid för ett förutsättningslöst samtal antingen genom Boka Direkt eller genom att fylla i kontaktformulär under fliken Kontakt.