Psykologtjänst Stockholm

Specifikt anpassade insatser - individ, grupp och organisation

Privatkunder

Individanpassade upplägg utifrån frågeställning, ålder och livssituation. Korta och långa kontakter. När du har beskrivit din situation och vad du önskar hjälp med så lägger vi upp en planering för hur vi tillsammans kan jobba för att du ska nå dit du önskar.

Orsaker att söka en psykologkontakt kan vara många och skiftande - allt ifrån ett behov av att samtala och reflektera kring något i sitt liv för att få perspektiv på situationen, till en önskan om personlig utveckling eller att förändra något mer djupgående hos sig själv - eller en vilja att åstadkomma en mer betydande förändring i en livssituation som man inte känner sig tillfreds med.

Exempel på psykologisk behandling som jag erbjuder inbegriper samtal för personlig utveckling, stöd, reflektion och motivation samt psykoterapi. Utöver olika psykologiska behandlingsmodeller så jobbar jag även med verktyg som psykologisk mindfulness, klinisk hypnos och Motivational Interviewing (MI).

Jag kan erbjuda samtalsgrupper utifrån olika teman - kontakta mig med eventuell förfrågan eller önskemål.