Psykologtjänst Stockholm

Specifikt anpassade insatser - individ, grupp och organisation

Välkommen


Välkommen till Psykologtjänst Stockholm. Mitt namn är Kajsa Kindingstad och jag är legitimerad psykolog. Till mig kan du komma för personlig så väl som professionell utveckling.

Hos mig erbjuds psykologisk behandling i form av konsultation, stöd/samtalskontakt och psykoterapi. Det kan handla om olika slags känslomässiga eller psykologiska problem och besvär samt allt från personlig utveckling till oro, ångest eller nedstämdhet, olika slags kriser eller sorg.

Du är välkommen för inbokat besök på mottagningen eller för samtal över videolänk. När det gäller psykoterapi äger samtalen huvudsakligen rum på mottagningen.

Till företag och organisationer kan jag skräddarsy tjänster och erbjuder bland annat konsultation, handledning, psykologiskt stöd och psykologisk coaching. Det kan till exempel handla om att tillsammans undersöka vilka resurser du som enskild medarbetare respektive gruppen har, och hur dessa resurser kan utvecklas - eller att någon medarbetare genomgår en svår period och behöver gå i någon typ av samtalskontakt.

I mitt arbete som psykolog jobbar jag integrativt utifrån olika psykologiska teorier och behandlingsmodeller samt även mer specifikt med en grund i psykodynamisk teori och praktik (PDT) när det gäller psykoterapi. Många gånger är det fördelaktigt att integrera olika slags behandlingsmetoder anpassat till den person jag möter och de besvär eller problem som det gäller. I arbete med organisationer och företag har jag en systemisk grundsyn.