Psykologtjänst Stockholm

Specifikt anpassade insatser - individ, grupp och organisation


Om mig

Mitt namn är Kajsa Kindingstad och jag är legitimerad psykolog. Utöver psykodynamisk terapi (PDT) jobbar jag integrerat med olika psykologiska behandlingsmodeller, bland annat utifrån humanistisk psykologi, med klientfokuserad terapi samt med arbetssätt som fokuserar problemlösande, men även existentiellt inriktat, emotionsinriktat respektive kognitivt och beteendeinriktat. Därtill med beteendemedicinska verktyg, psykologisk mindfulness, klinisk hypnos samt Motivational Interviewing (MI). 

Hos mig får du ett individanpassat upplägg. När du har beskrivit din situation och vad du önskar hjälp med så lägger vi upp en planering för hur vi tillsammans kan jobba för att du ska nå dit du önskar.