Psykologtjänst Stockholm

Specifikt anpassade insatser - individ, grupp och organisation

I mitt arbete som psykolog jobbar jag integrativt utifrån olika psykologiska teorier och behandlingsmodeller samt även mer specifikt utifrån psykodynamisk teori och praktik (PDT) när det gäller psykoterapi. Många gånger är det fördelaktigt att integrera olika slags behandlingsmetoder anpassat till den person jag möter och de besvär eller problem som det gäller.