Psykologtjänst Stockholm

Specifikt anpassade insatser - individ, grupp och organisation

Företag och organisation

- Skräddarsydda insatser utifrån organisationens behov

- Företagshälsa 


Pågående eller planerade förändringar i organisationen? Kriser och oförutsedda händelser? Stress hos individer eller i arbetsgruppen?

Stöd till medarbetare och chefer anpassat utifrån behov och önskemål.