Psykologtjänst Stockholm

Specifikt anpassade insatser - individ, grupp och organisation

Företag och organisation

Skräddarsydda insatser utifrån organisationens behov. 

Pågående eller planerade förändringar i organisationen? Kriser och oförutsedda händelser? Stress hos individer eller i arbetsgruppen?

Jag kan erbjuda stöd till medarbetare och chefer anpassat utifrån behov och önskemål.